Номер 12 2021

ЗМЕСТ


Навуковы ракурс пачатковай адукацыі

3 Мурашка Н. У., Шылава А. С. Спецыфіка фарміравання камунікатыўных уменняў у навучэнцаў I–IV класаў


Кампетэнтнасць педагога

8 Качан В. Г. Аб ролі вонкавага маўлення ў фарміраванні моўнай сістэмы навучэнцаў-білінгваў


Псіхолага-педагагічная кансультацыя

11 Ботяновская И. В. Детская жестокость


Сакрэты прафесійнага поспеху

13 Лизунова Н. А. Мастер-класс «Применение кейс-заданий на уроках математики для развития информационных умений младших школьников»


Працуем па новых падручніках

21 Свірыдзенка В. І., Цірынава В. І. Навучанне грамаце. Асноўны перыяд

30 Муравьёва Г. Л., Урбан М. А., Гадзаова С. В. Математика. ІІІ класс


Медыяадукацыя

49 Локис С. И. «Волк и семеро козлят». Народные сказки. Внеклассное медиачтение. ІІ класс

51 Жвавая Н. С. Значэнне слова. Беларуская мова. ІІ клас

55 Шоман О. В. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. Человек и мир. ІІ класс


Мой лепшы ўрок

58 Белавус А. С. Назоўнікі 3-га скланення, іх канчаткі. Беларуская мова. ІV клас

59 Подкосова А. Е. Число 18. Математика. І класс

62 Гайдук Т. И. Внетабличное сложение и вычитание в пределах 100. Составные задачи. Математика. ІІ класс


Група падоўжанага дня

64 Камяк Е. В. Новогодние тайны. Игра-квест


67 Змест часопіса за год


Тэхналогія творчасці

71 Фомина М. Н. Канзаши: ленточная трансформация


Наглядны дэманстрацыйны матэрыял

Каллиграфическое письмо. II–IV классы

(Тиринова О. И.)

Художник Ю. М. Головейко

Герои букваря

Художник Е. В. Максимова


ЧАСОПІС У ЧАСОПІСЕ «КАНСУЛЬТАНТ НАМЕСНІКА ДЫРЭКТАРА»

35 Ларисова Е. В. План проведения предметнообобщающего контроля состояния преподавания учебных предметов «Русский язык» и «Русская литература» в I–XI классах


УНИВЕРСИТЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО САМООБРАЗОВАНИЯ

Локис С. И. Как не утонуть в океане медиаинформации


ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Якімовіч А. Вывучаем беларускі правапіс. Прыметнік. Займеннік. IV клас


ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ № 12/2021 (доступ для скачивания на сайте aiv.by)

Адукацыйны кіназал

Анімацыйны фільм

Волк и баран

«Ведай свой край!»

Відэаролікі да спадарожніка буквара

 • Доўгае
 • Гайна
 • Чэрвень
 • Жыровіцы
 • Энергетыкаў


Каллиграфическое письмо. II–IV классы

Написание букв русского и белорусского алфавитов (разлиновка в широкую линейку тетради)

Методическая разработка — о. И. Тиринова

Художник-аниматор — П. Н. Потоцкая

 • И Й
 • И Ц
 • И Ш
 • Ц Щ


Сакрэты прафесійнага поспеху

Лизунова Н. А. Мастер-класс «Применение кейс-заданий на уроках математики для развития информационных умений младших школьников»

 • Мультимедийная презентация
 • Раздаточные материалы


Працуем па новых падручніках

Свірыдзенка В. І., Цірынава В. І. Навучанне грамаце. Асноўны перыяд Навучанне чытанню. Урокі 38–48


Медыяадукацыя

Локис С. И. Внеклассное медиачтение. Народные сказки. «Волк и семеро козлят». Литературное чтение. ІІ класс

 • Мультимедийная презентация

Жвавая Н. С. Значэнне слова. Беларуская мова. ІІ клас

 • Раздаточные материалы

Шоман О. В. Съедобные и ядовитые грибы. Человек и мир. ІІ класс

 • Раздаточные материалы


Мой лепшы ўрок

Белавус А. С. Назоўнікі 3-га скланення, іх канчаткі. Беларуская мова. IV клас

 • Мультымедыйная прэзентацыя
 • Карткі

Подкосова А. Е. Число 18. Математика. І класс

 • Мультимедийная презентация
 • Раздаточные материалы

Гайдук Т. И. Внетабличное сложение и вычитание в пределах 100. Составные задачи. Математика. ІІ класс